ตะพาบแก้มแดง/Hill-Stream Soft-shelled Turtle (Dogania subplana)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นตะพาบที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศ ไทย กระดองยาวประมาณ ๑ ฟุต หนักประมาณ ๑๕ กิโลกรัม กระดองสีเทาเข้มมีจุดดำทั่วไป หัวสีเทานวลมีรอยเส้นสีดำตลอดตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงส่วนท้ายกระดอง มีสีแดงที่แก้มและข้างคอ ชนิดที่พบที่จังหวัดตากและกาญจนบุรีมีสีเข้มกว่าและไม่มีสีแดงที่แก้ม ตะพาบชนิดนี้มีจมูกยาว หางสั้น และมีแขนขาเล็ก

ถิ่นอาศัย :

พบในพม่า มาเลเซีย สุมาตรา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบบ้างที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี และพบมากทางภาคใต้แถวชุมพร นครศรีธรรมราช

อาหาร :

ตะพาบแก้มแดงชอบกินปลา กบ เขียด ปู กุ้ง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ในห้วยหนอง คลองบึงทั่วไป และมีชุกชุมตามลำธารบนภูเขา

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

วัยเจริญพันธุ์ :

ออกไข่ครั้งละ 3-7 ฟอง

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ