โคอาล่า/Koala (Phascolarctos cinereus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนมีสีเทา ถึง น้ำตาลปนเหลือง และมีสีขาวบริเวณคาง หน้าอก และด้านหน้าของแขน-ขา ขนบริเวณหูมีลักษณะเป็นปุย และมีขนสีขาวที่ยาวกว่าบริเวณอื่น ตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้ ตัวผู้จะมีต่อมกลิ่นสีน้ำตาลแถบสีขาวตรงหน้าอก

ถิ่นอาศัย :

รัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรีย และ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

อาหาร :

กินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหาร

พฤติกรรม :

โคอาล่าเคลื่อนไหวช้า และใช้เวลานอนถึง 18 ชั่วโมง/วัน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

บทบาทในระบบนิเวศ เป็นผู้บริโภคพืช และเพิ่มแร่ธาตุให้กับระบบนิเวศ

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Diprotodontia

FAMILY : Phascolarctidae

GENUS : Phascolarctos

SPECIES : Phascolarctos cinereus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : ปัจจุบันภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้น จากมนุษย์ล่าเพื่อเอาขน จนกระทั่งจำนวนตามธรรมชาติลดลง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยถูกทำลาย

อายุเฉลี่ย :

โตเต็มวัยอายุ 2-3 ปี อายุขัย (เฉลี่ย) 13 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูการสืบพันธุ์ของโคอาลาอยู่ในช่วงกันยายน ถึง มีนาคม ค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งท้อง 31 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

โคอาลาที่อยู่ทางตอนใต้จะมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น โดยตัวผู้สูงเฉลี่ย 78 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 11.8 กิโลกรัม ตัวเมียสูงเฉลี่ย 72 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 7.9 กิโลกรัม โคอาลาที่อยู่ทางตอนเหนือ ตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 6.5 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนักเฉลี่ย 5.1 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2562

a