แมวดาว/Leopard Cat (Prionailurus bengalensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

แมวดาวมีขนาดเท่ากับแมวบ้าน แต่มีความเพรียวมากกว่า ขนมีสีซีดสีน้ำตาลอ่อน บริเวณท้องสีขาว มีลายคล้ายดอกกุหลาบบริเวณลำตัวและหาง ส่วนปลายหางเป็นปล้อง มีแถบดำสี่แถบพาดขนานจากหน้าผากไปยังบริเวณคอ แมวดาวมีหัวขนาดเล็ก ปากสั้น และหูกลม

ถิ่นอาศัย :

แมวดาวอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้น ป่าดิบเขตร้อน และพื้นที่เพาะปลูก ป่าผลัดใบเขตร้อน และป่าสน เชิงเขาเทือกเขาหิมาลัย ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร แมวดาวกระจายทั่วไปในเอเชีย ภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานและภาคเหนือของปากีสถาน และชายฝั่งทางตอนเหนือของอินเดีย พม่า ลาว ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน สุมาตรา ชวา บาหลี เกาะบอร์เนียวเนปาล เกาหลี กัมพูชา บางส่วนของฟิลิปปินส์ และภาคตะวันออกของจีน

อาหาร :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก ปลา ซากสัตว์ และแมลง

พฤติกรรม :

หากินเวลากลางคืนทั้งบนดินและต้นไม้ ชอบนอนในโพรง บางครั้งกระโจนจากต้นไม้เพื่อจับสัตว์กิน เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่ง

สถานภาพปัจจุบัน :

จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least concern; LC) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2008) และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 2 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES)

วัยเจริญพันธุ์ :

ระยะเวลาตั้งท้องนาน 65-72 วัน และออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว ลูกน้ำหนักแรกเกิด 75-120 กรัม และหลังจากคลอดสามารถลืมตาภายใน 10 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

โดยเฉลี่ยน้ำหนักระหว่าง 3-7 กิโลกรัม ลำตัวถึงหัวยาว 44.5-107 เซนติเมตร และหางยาว 23-44 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ